Chuyển đến nội dung chính

Thư viện Cecil B. Moore


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Ban đầu được đặt tên là Chi nhánh Đại lộ Columbia, Thư viện Cecil B. Moore mở cửa vào ngày 10 tháng 4 năm 1962. Thư viện phục vụ Bắc Trung tâm Philadelphia, Strawberry Mansion, Brewerytown, Sharswood và Johnson Homes. Nó có tính năng:

  • Máy tính.
  • Máy in và máy photocopy.
  • Truy cập internet không dây, tiếp cận.
  • Phòng họp.

Quản lý dự án

Xây dựng lại đang dẫn đầu dự án này. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại rebuild@phila.gov.

Kết nối

ĐịA Chỉ
2320 Đại lộ Cecil B. Moore
Philadelphia, PA 19121
Website Thư viện miễn phí

Tình trạng dự án: Design and Community Engagement

Quản lý dự án

Xây dựng lại đang dẫn đầu dự án này. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại rebuild@phila.gov.

Cải tiến tạm thời hoàn tất. Các cải tiến trang web bổ sung hiện đang chờ xử lý.

Lên trên