Chuyển đến nội dung chính

Pitch & Pilot

Thí điểm các giải pháp hỗ trợ công nghệ để thúc đẩy Lộ trình SmartCityPHL.

Về

Pitch & Pilot thu hút các ý tưởng để cải thiện các dịch vụ của chính phủ thông qua đổi mới công nghệ. Chương trình cung cấp kinh phí để thử nghiệm các giải pháp đầy hứa hẹn trong quan hệ đối tác với khu vực tư nhân.

Nhà cung cấp chiến thắng sẽ được trao tới 75.000 đô la (hoặc 100.000 đô la nếu nhà cung cấp là doanh nghiệp địa phương) để thử nghiệm một giải pháp:

 • phù hợp với các nguyên tắc hướng dẫn của Lộ trình Smart CityPHL;
 • sử dụng một cách tiếp cận sáng tạo để thúc đẩy các ưu tiên của Thành phố;
 • ưu tiên cư dân và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn;
 • duy trì quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của cư dân;
 • chứng minh giá trị của nó đối với thành phố trong bối cảnh của một phi công; và
 • có khả năng mở rộng quy mô lên.

Văn phòng Đổi mới và Công nghệ (OIT) dẫn đầu Pitch & Pilot. Một nhóm làm việc bao gồm các phòng ban, học giả và nhà nghiên cứu của Thành phố, và các nhà lãnh đạo khu vực tư nhân hỗ trợ và hướng dẫn chương trình.

Kết nối

ĐịA Chỉ
1234 Chợ St.
Philadelphia, PA 19107
E-mail pitch.and.pilot@phila.gov
Social

Submit a proposal

The application cycle has closed.

We are not currently accepting proposals for Pitch & Pilot. The next funding cycle and its focus areas will be posted on this site.

If you’re interested in participating in this program, review a past call for solutions. You may also suggest a topic for a future funding cycle.

Eligibility

Companies and entities of all sizes may submit a proposal. Philadelphia-based solution providers are especially encouraged to apply. Where proposal quality is similar, local providers will receive preference over those from outside of Philadelphia.

Process

1
For each funding cycle, the working group will select an area of focus.

This topic will relate to the work of a particular City department. The sponsoring department will develop a summary of the challenge and its existing programs, which will inform the call for solutions.

2
OIT issues a call for solutions to request ideas and proposals from the private sector.

Details will be posted online when the application cycle opens. Proposals may be sent to pitch.and.pilot@phila.gov.

3
The working group and relevant City stakeholders evaluate the submitted proposals and select the finalists.

The evaluation process takes approximately 1–2 months. Proposals will be evaluated based on their:

 • Innovation.
 • Equity.
 • Value.
 • Scalability.
 • Attention to privacy and data security.
4
Finalists present their proposals at a pitch event.

The winning solution provider will be notified and will enter into a contract with OIT.

5
The sponsoring department and solution provider work together to design and execute a pilot project.

OIT, the sponsoring department, and the working group will evaluate the pilot’s potential to advance City priorities and be sustainable at scale. Relevant City departments may choose to issue a request for proposals to scale up the solution.

Have an idea for the next Pitch & Pilot?

The City welcomes your ideas for the program's future focus areas. To suggest a topic, use our survey.

Partners

 • Department of Commerce
 • Drexel University
 • The ITEM, Inc.
 • NextFab
 • Office of Sustainability
 • Office of Transportation, Infrastructure & Sustainability (oTIS)

 • Philadelphia Energy Authority
 • Philadelphia Gas Works
 • Philadelphia Parks & Recreation
 • University of Pennsylvania
 • Zero Waste and Litter Cabinet


Top