Chuyển đến nội dung chính

Trang trại Philly

Thừa nhận đất đai và cuộc sống

Trong nhiều thế kỷ, vùng đất ngày nay được gọi là Philadelphia là quê hương và được chăm sóc bởi các dân tộc bản địa. Chúng bao gồm Người Lenni-Lenape ở Lenapehoking và Poutaxat (Vịnh Delaware). Chúng tôi nhận ra sức mạnh và lịch sử kháng thuộc địa của các Bộ lạc này.

Chúng tôi cam kết tôn vinh lịch sử, sự hiện diện và tương lai của họ. Chúng tôi hỗ trợ người bản địa địa phương, bao gồm:

 • Quốc gia bộ lạc Nanticoke Lenni-Lenape.
 • Quốc gia Ramapough Lenape.
 • Quốc gia Powhatan Renape.
 • Nanticoke của Millsboro Delaware.
 • Lenape của Cheswold Delaware, và nhiều hơn nữa.

Chúng tôi biết rằng các hệ thống trồng thực phẩm và sở hữu tài sản hiện đại của chúng tôi được xây dựng trên:

 • Vùng đất bị đánh cắp của người bản địa.
 • Sự nô lệ của người dân châu Phi.
 • Cuộc diệt chủng của cả cộng đồng và văn hóa bản địa và da đen.

Những hành động bạo lực này tiếp tục tác động đến các cộng đồng Da đen và Bản địa ngày nay. Chúng ta phải hiểu và đặt tên cho những thực tế này. Chúng ta phải thừa nhận cách họ ảnh hưởng đến những người có quyền lực đối với đất đai và thực phẩm ở Philadelphia.

Các cộng đồng da đen và bản địa có:

 • Kiến thức sâu sắc và đổi mới trong:
  • Nông nghiệp.
  • Khoa học thực phẩm.
  • Quản lý đất đai.
 • Đã bị bỏ qua hoặc xóa trong tài liệu về kiến thức tập thể này.

Chúng tôi cam kết nâng cao những thực hành này trong nông nghiệp đô thị của Philadelphia.

Lên trên