Chuyển đến nội dung chính

Trường tiểu học FS Edmonds


Một trường cộng đồng

Về

Là một Trường Cộng đồng, Trường Tiểu học FS Edmonds hợp tác với Thành phố Philadelphia, Học khu, các tổ chức dựa vào cộng đồng và cư dân Philadelphia để mở đường cho sự thành công của học sinh.

Các ưu tiên và hoạt động bao gồm:

  • Môi trường học đường: Hỗ trợ đi học, các sự kiện của trường và hội chợ tài nguyên
  • Sự tham gia của gia đình và cộng đồng đích thực: Tạo điều kiện thuận lợi cho các sự kiện diễn đàn gia đình, các sự kiện nghệ thuật và văn hóa, các lớp học giáo dục người lớn và quán cà phê dành cho phụ huynh
  • Các dịch vụ y tế và xã hội tích hợp: Kết nối với các dịch vụ hành vi và xã hội, quỹ khẩn cấp, truy cập thực phẩm và phân phối tài nguyên
  • Mở rộng thời gian và cơ hội học tập: Các chương trình thời gian ngoài trường chất lượng, việc làm mùa hè cho thanh niên và khám phá nghề nghiệp

Mỗi Trường Cộng đồng nhận được một số khoản đầu tư đối tác cốt lõi do Văn phòng Trẻ em và Gia đình (OCF) tài trợ mà điều phối viên giúp hỗ trợ. Chúng bao gồm:

  • Quản lý trường hợp chấm công
  • Quản lý trường hợp chung
  • Các chương trình ngoài giờ học quanh năm (bao gồm cả mùa hè Work Ready tại các trường trung học)

Kết nối

Địa chỉ
8025 Đại lộ Thouron.
Philadelphia, PA 19150
E-mail education@phila.gov
Visit school website

Community School Coordinator

Events

There are no upcoming events.


Top