Ale nan kontni prensipal

FS Edmonds lekòl elemantè


Yon lekòl kominotè

Osijè de

Kòm yon lekòl kominotè, F.S Edmonds Elementary School kolabore ak Vil Philadelphia, Distri Lekòl la, òganizasyon ki baze nan kominote a, ak rezidan yo nan Philadelphia ale wout la pou siksè elèv yo.

Priyorite ak aktivite yo enkli:

  • Klima lekòl la: Prezans sipò, evènman lekòl, ak fwa resous
  • Angajman fanmi ak kominote natif natal: Fasilitasyon evènman fowòm fanmi, evènman atizay ak kilti, klas edikasyon granmoun, ak kafe paran yo
  • Sante entegre ak sèvis sosyal: Koneksyon sou sèvis konpòtman ak sosyal, lajan ijans, aksè manje, ak distribisyon resous
  • Tan aprantisaj elaji ak opòtinite: Bon kalite pwogram tan andeyò lekòl, travay ete jèn, ak eksplorasyon karyè

Chak Lekòl Kominotè resevwa sèten Biwo Timoun ak Fanmi (OCF) -finanse envestisman patnè debaz ke kowòdonatè a ede sipòte. Men sa yo enkli:

Konekte

Adrès
8025 Thouron Ave.
Philadelphia, PA 19150
Imèl education@phila.gov
Visit school website

Community School Coordinator

Events

There are no upcoming events.


Top