Ale nan kontni prensipal la

Lekòl Kominotè

Patenarya ak Distri Lekòl la nan Philadelphia sipòte kominote lekòl yo.

Osijè de

Lekòl Kominotè yo se yon patenarya nan mitan Vil Philadelphia, Distri Lekòl Philadelphia, ak kominote lekòl yo pou retire baryè pou aprann ak sipòte siksè chak elèv.

Objektif alontèm Lekòl Kominotè yo se asire ke chak elèv gradye kolèj- ak karyè-pare, e ke kominote yo an sante, san danje, espwa, ak sipò.

Nan chak lekòl kominotè, yon Kowòdonatè Lekòl Kominotè sipòte patenarya estratejik ak pwogram ki ankouraje byennèt, estabilite, ak opòtinite aprantisaj pou elèv, fanmi, ak vwazen.

Gen kounye a 20 Lekòl Kominotè ki deziyen pou Vil la, k ap sèvi prèske 13,000 elèv yo. Lekòl kominotè yo sipòte pa taks sou bwason Philadelphia.

Konekte

Adrès
1515 Arch St
3yèm Etaj
Philadelphia, PA 19102
Imèl OCFCommunications@phila.gov
Telefòn: (215) 683-6012

Zòn nan travay

Lekòl kominotè Philadelphia konsantre sou:

 • Klima lekòl la: Sipò prezans, evènman lekòl, ak fwa resous
 • Angajman fanmi ak kominote natif natal: Fasilitasyon evènman fowòm fanmi, evènman atizay ak kilti, klas edikasyon granmoun, ak kafe paran yo
 • Sante entegre ak sèvis sosyal: Koneksyon sou sèvis konpòtman ak sosyal, lajan ijans, aksè manje, ak distribisyon resous
 • Tan aprantisaj elaji ak opòtinite: Bon kalite pwogram tan andeyò lekòl, travay ete jèn, ak eksplorasyon karyè

Chak Lekòl Kominotè resevwa sèten Biwo Timoun ak Fanmi (OCF) -finanse envestisman patnè debaz ke kowòdonatè a ede sipòte. Men sa yo enkli:

 • Jesyon ka prezans
 • Jesyon ka jeneral
 • Pwogram pandan tout ane a andeyò lekòl (ki gen ladan travay pandan ete yoReady nan lekòl segondè yo)

Lekòl

Enskri pou bilten nou an

Rete kounye a sou dènye devlopman lekòl kominotè ki soti nan Biwo Timoun ak Fanmi yo.

Evènman

 • Sep
  6
  Fre pou tout mèkredi
  12:30pm pou 1:30 pm
  Greater Enon Missionary Baptist Church, 1854 N 22nd St, Philadelphia, PA 19121, USA

  Fre pou tout mèkredi

  Septanm 6, 2023
  12:30pm pou 1:30pm, 1 èdtan
  Greater Enon Missionary Baptist Church, 1854 N 22nd St, Philadelphia, PA 19121, USA
  kat jeyografik
  Jwenn fwi ou ak legim! Sa a kanpe pwodwi chak semèn se gratis nan tout, ak kouri depandan move tan. Jwenn li devan lekòl la. Opere pa Philabundance. Aprann plis

  Sove dat la sou Facebook

  Rele 215-227-4421 pou enfòmasyon sou anilasyon depandan posib move tan.
 • Sep
  13
  Fre pou tout mèkredi
  12:30pm pou 1:30 pm
  Greater Enon Missionary Baptist Church, 1854 N 22nd St, Philadelphia, PA 19121, USA

  Fre pou tout mèkredi

  Septanm 13, 2023
  12:30pm pou 1:30pm, 1 èdtan
  Greater Enon Missionary Baptist Church, 1854 N 22nd St, Philadelphia, PA 19121, USA
  kat jeyografik
  Jwenn fwi ou ak legim! Sa a kanpe pwodwi chak semèn se gratis nan tout, ak kouri depandan move tan. Jwenn li devan lekòl la. Opere pa Philabundance. Aprann plis

  Sove dat la sou Facebook

  Rele 215-227-4421 pou enfòmasyon sou anilasyon depandan posib move tan.
 • Sep
  20
  Fre pou tout mèkredi
  12:30pm pou 1:30 pm
  Greater Enon Missionary Baptist Church, 1854 N 22nd St, Philadelphia, PA 19121, USA

  Fre pou tout mèkredi

  Septanm 20, 2023
  12:30pm pou 1:30pm, 1 èdtan
  Greater Enon Missionary Baptist Church, 1854 N 22nd St, Philadelphia, PA 19121, USA
  kat jeyografik
  Jwenn fwi ou ak legim! Sa a kanpe pwodwi chak semèn se gratis nan tout, ak kouri depandan move tan. Jwenn li devan lekòl la. Opere pa Philabundance. Aprann plis

  Sove dat la sou Facebook

  Rele 215-227-4421 pou enfòmasyon sou anilasyon depandan posib move tan.
Top