Ale nan kontni prensipal la

George Washington lekòl segondè


Yon lekòl kominotè

Osijè de

Kòm yon lekòl kominotè, George Washington High School kolabore ak Vil Philadelphia, Distri Lekòl la, òganizasyon ki baze nan kominote a, ak rezidan yo nan Philadelphia ale wout la pou siksè elèv yo.

Priyorite ak aktivite yo enkli:

  • Klima lekòl la: Prezans sipò, evènman lekòl, ak fwa resous
  • Angajman fanmi ak kominote natif natal: Fasilitasyon evènman fowòm fanmi, evènman atizay ak kilti, klas edikasyon granmoun, ak kafe paran yo
  • Sante entegre ak sèvis sosyal: Koneksyon sou sèvis konpòtman ak sosyal, lajan ijans, aksè manje, ak distribisyon resous
  • Tan aprantisaj elaji ak opòtinite: Bon kalite pwogram tan andeyò lekòl, travay ete jèn, ak eksplorasyon karyè

Chak Lekòl Kominotè resevwa sèten Biwo Timoun ak Fanmi (OCF) -finanse envestisman patnè debaz ke kowòdonatè a ede sipòte. Men sa yo enkli:

  • Jesyon ka prezans
  • Jesyon ka jeneral
  • Pwogram pandan tout ane a andeyò lekòl (ki gen ladan travay pandan ete yoReady nan lekòl segondè yo)

Konekte

Adrès
10175 Bustleton Ave.
Philadelphia, PA 19116
Vizite sit entènèt lekòl la

Koòdonatè lekòl kominotè

Events

Nothing from October 5, 2023 to January 5, 2024.


Top