Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo tiến độ hàng năm của Zero Waste and Litter Cabinet

Được ủy quyền bởi Lệnh hành pháp 13-16, một báo cáo được phát hành vào tháng 9 hàng năm tóm tắt những thành tựu của Nội các Không Chất thải và Xả rác. Nó cũng bao gồm những gì nội các muốn đạt được trong tương lai.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo tiến độ Zero Waste and Litter Cabinet 2019 PDF Tổng quan về các chương trình, chính sách và sáng kiến năm 2019 đưa chúng ta đến gần hơn với một thành phố không rác thải và không có rác thải. Tháng Một 9, 2020
Báo cáo tiến độ Zero Waste and Litter Cabinet 2018 PDF Tổng quan về các chương trình, chính sách và sáng kiến năm 2018 đưa chúng ta đến gần hơn với một thành phố không rác thải và không có rác thải. Tháng Tám 21, 2019
Báo cáo tiến độ Zero Waste and Litter Cabinet 2017 PDF Tổng quan về các chương trình, chính sách và sáng kiến năm 2017 đưa chúng ta đến gần hơn với một thành phố không rác thải và không có rác thải. Tháng Tám 21, 2019
Lên trên