Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu đa dạng lực lượng lao động

Nhiều hợp đồng của Thành phố yêu cầu các kế hoạch đa dạng lực lượng lao động, như được nêu trong Chương 17-1600 của Bộ luật Philadelphia. Văn phòng Tiêu chuẩn Lao động trong Bộ Lao động giám sát các kế hoạch này.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kế hoạch đa dạng lực lượng lao động - Các câu hỏi thường gặp PDF Câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến kế hoạch đa dạng lực lượng lao động cho các hợp đồng của Thành phố. Tháng Tư 17, 2019
Lên trên