Chuyển đến nội dung chính

Quy định về thuế sử dụng và sử dụng

Các quy định này đặt ra các điều khoản pháp lý cho Thuế Sử dụng và Cư trú của Philadelphia, bao gồm các định nghĩa, loại trừ và miễn trừ, yêu cầu nộp đơn và thanh toán cũng như các hình phạt cho việc không tuân thủ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định về thuế sử dụng và sử dụng (U & O) PDF Hoàn thành các quy định về Thuế Sử dụng và Cư trú của Philadelphia. Tháng Chín 27, 2018
Lên trên