Chuyển đến nội dung chính

Quy định về thuế thuốc lá

Các quy định này đặt ra các điều khoản pháp lý của Thuế Sản phẩm Liên quan đến Thuốc lá và Thuốc lá, bao gồm định nghĩa, thuế suất, yêu cầu nộp đơn và hình phạt cho việc không tuân thủ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định về Thuế Thuốc lá PDF Hoàn thành các quy định về Thuế Sản phẩm Liên quan đến Thuốc lá và Thuốc lá của Philadelphia. Tháng Mười Hai 15, 2015
Đầu trang