Chuyển đến nội dung chính

Mẫu Tín Thuế Doanh Nghiệp Bền Vững

Thành phố Philadelphia cung cấp một khoản tín dụng thuế cho một số doanh nghiệp bền vững. Đối với mục đích tín dụng thuế, một doanh nghiệp bền vững được định nghĩa là một doanh nghiệp mang lại sự cân nhắc đáng kể cho lợi ích của nhân viên, cộng đồng và môi trường trong thực tiễn, sản phẩm và dịch vụ của mình.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu đơn xin Tín dụng Thuế Doanh nghiệp Bền vững 2023 PDF Sử dụng biểu mẫu này để đăng ký Tín dụng Thuế Doanh nghiệp Bền vững (SBTC), được ghi có vào khoản nợ BIRT năm 2022 của bạn. 16 Tháng Hai, 2023
Đầu trang