Chuyển đến nội dung chính

Mẫu đơn xin sự kiện đường phố

Bạn có thể đăng ký đóng một đường dân cư cho một bữa tiệc khối hoặc sự kiện khác. Các sự kiện đường phố nhỏ có thể bao gồm lễ kỷ niệm sinh nhật, serenades, đám cưới, v.v. Một đơn xin trực tuyến cũng có sẵn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin sự kiện đường phố (trước đây gọi là đơn xin tiệc khối) PDF Một đơn xin đóng cửa một con phố dân cư cho một bữa tiệc khối hoặc sự kiện nhỏ. Gửi biểu mẫu này cho Sở Đường phố. Tháng Sáu 17, 2021
Đầu trang