Chuyển đến nội dung chính

Khung chiến lược

Văn phòng Trao quyền và Cơ hội Cộng đồng (CEO) đã công bố khung chiến lược 5 năm vào năm 2019. Báo cáo phác thảo mục đích, chiến lược và vai trò của văn phòng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Khung chiến lược PDF Một khuôn khổ phác thảo mục đích, chiến lược và vai trò của CEO trong năm năm tới. Tháng Chín 25, 2019
Đầu trang