Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo chính sách thuế

Trang này chứa các vị trí giải thích và chính sách của Bộ Doanh thu về các chủ đề thuế không được đề cập cụ thể trong Bộ luật Philadelphia và các quy định chính thức. Bộ cung cấp hướng dẫn này để giúp người đóng thuế và đại diện thuế của họ với các chủ đề cụ thể. Những tuyên bố này có thể được sửa đổi do việc ban hành hoặc sửa đổi các đạo luật hoặc quy định sau đó.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bán hàng trả góp bất động sản PDF Tuyên bố chính sách này phác thảo báo cáo thích hợp cho việc bán bất động sản trả góp cho các mục đích của Thuế thu nhập và thu nhập kinh doanh (BIRT) và Thuế lợi nhuận ròng (NPT). Tháng Tư 1, 2021
Đầu trang