Chuyển đến nội dung chính

Bản đồ dịch vụ tích lũy tuyết

Hoạt động ướp muối và cày trong một sự kiện thời tiết mùa đông phụ thuộc vào độ sâu của tuyết trên mặt đất. Bộ Đường phố đã tạo ra các bản đồ cho thấy những con đường nào được xử lý ở các mức độ tích lũy khác nhau.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tích tụ tuyết: bản đồ dịch vụ cấp 2 PDF Các tuyến đường mà Bộ Đường phố xử lý sau 1—3 inch tích lũy. Ngày 21 tháng 1 năm 2016
Tích tụ tuyết: bản đồ dịch vụ cấp 3 PDF Các tuyến đường mà Bộ Đường phố xử lý sau 3—5 inch tích lũy. Ngày 21 tháng 1 năm 2016
Tích tụ tuyết: bản đồ dịch vụ cấp 4 PDF Các tuyến đường mà Bộ Đường phố xử lý sau 5 inch tích lũy trở lên. Ngày 21 tháng 1 năm 2016
Lên trên