Chuyển đến nội dung chính

Trang trình bày hội thảo trên web cho thuê ngắn hạn

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI) đã trình bày một hội thảo trên web cho công chúng về giấy phép, giấy phép và việc thực thi cho thuê ngắn hạn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Trang trình bày hội thảo trên web cho thuê ngắn hạn PDF Các slide này đã được sử dụng trong hội thảo trên web cho thuê ngắn hạn được tổ chức vào ngày 17 tháng 10 năm 2023. Tháng Mười 18, 2023
Đầu trang