Chuyển đến nội dung chính

Thông tin kéo quay cho người tiêu dùng

Chương trình kéo xe luân phiên của Philadelphia đảm bảo có các hoạt động kéo xe an toàn, công bằng trong Thành phố. Những tài liệu này trả lời các câu hỏi phổ biến về kéo xe luân phiên và giúp người tiêu dùng biết quyền của họ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Câu hỏi thường gặp về Rotational Tow dành cho người tiêu dùng PDF Nhận câu trả lời cho câu hỏi của bạn về chương trình kéo xe luân phiên của Philadelphia. 29 Tháng Ba, 2018
Rotational Tow Consumer Bill of Rights (Bản quyền của người tiêu dùng) PDF Tìm hiểu các quyền của bạn liên quan đến việc kéo xe. 29 Tháng Ba, 2018
Lên trên