Chuyển đến nội dung chính

Sửa đổi các quy định chương trình kéo quay

Quy định có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2018. Các quy định sửa đổi này chi phối cách chương trình kéo luân phiên sẽ hoạt động dưới sự quản lý của AutoReturn. Các quy định này đã được Cục Hồ sơ Thành phố Philadelphia quảng cáo công khai và đăng tải trực tuyến vào ngày 13 tháng 4 năm 2018. Khoảng thời gian 30 ngày cho các ý kiến công khai và yêu cầu điều trần đã trôi qua mà không nhận được. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 năm 2018, các công ty kéo xe phải tuân thủ tỷ lệ kéo xe và các điều khoản và điều kiện khác được quy định trong các quy định này.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Sửa đổi quy định chương trình kéo quay PDF Tìm hiểu về các quy định của chương trình kéo quay đã sửa đổi. Tháng Năm 15, 2018
Đầu trang