Chuyển đến nội dung chính

Khôi phục và Mở lại danh sách người nhận chương trình tài trợ & báo cáo

Chương trình Khôi phục và Mở lại, một sự hợp tác giữa The Merchants Fund và Bộ Thương mại Philadelphia, đã cung cấp các khoản tài trợ lên tới 10.000 đô la cho một số doanh nghiệp nhỏ Philadelphia đủ điều kiện bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn dân sự gần đây.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Khôi phục và Mở lại danh sách người nhận tài trợ PDF Danh sách các doanh nghiệp được chọn để nhận giải thưởng từ chương trình tài trợ Khôi phục và Mở lại. Tháng Mười 16, 2020
Khôi phục và mở lại Báo cáo Chương trình Tài trợ PDF Báo cáo chi tiết chương trình tài trợ Khôi phục và Mở lại Tháng Mười 16, 2020
Đầu trang