Chuyển đến nội dung chính

Xây dựng lại nguồn lực cho doanh nghiệp

Khoản đầu tư lịch sử hàng trăm triệu đô la của Rebuild mang đến cơ hội hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, đa dạng. Các nguồn lực sau đây có liên quan đến mạng lưới các doanh nghiệp đa dạng, tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện và các đối tác khác của Rebuild.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Xây dựng lại Người tham gia đã sẵn sàng xlsx Danh mục các doanh nghiệp MBE và WBE được chứng nhận đã hoàn thành chương trình hỗ trợ kinh doanh của Rebuild. Tháng Một 24, 2022
Thông tin cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc xây dựng lại PDF Hướng dẫn cho các doanh nghiệp và nhà thầu muốn làm việc trong các dự án Xây dựng lại. Tháng Mười Một 29, 2018
Lên trên