Chuyển đến nội dung chính

Thông tin đăng ký chuyên nghiệp

Để có đơn xin giấy phép trực tuyến được nộp dưới tên của họ, luật sư và chuyên gia thiết kế cần hoàn thành đăng ký một lần trong Eclipse. Những tài liệu này bao gồm thông tin và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến việc đăng ký làm chuyên gia thiết kế hoặc luật sư hồ sơ.

Tham khảo hướng dẫn từng bước để được trợ giúp đăng ký các chuyên gia thiết kế và luật sư trong Eclipse.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Câu hỏi thường gặp về đăng ký chuyên nghiệp PDF Câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến việc đăng ký trong Eclipse với tư cách là chuyên gia thiết kế hoặc luật sư hồ sơ. 14 Tháng Tám, 2023
Lên trên