Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn sử dụng PHLContracts

Trang này cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng PHLContracts để đấu thầu các hợp đồng với Thành phố. Bộ phận Mua sắm cũng có thể giúp trả lời các câu hỏi liên quan đến hợp đồng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn PHLContracts: Thêm người dùng hệ thống PDF Đây là hướng dẫn nhanh giải thích cách thêm người dùng bổ sung vào tài khoản nhà cung cấp (người bán) PHLContracts đang chờ xử lý. Tháng Tư 27, 2020
Hướng dẫn PHLContracts: Đặt lại mật khẩu người dùng PDF Thông tin về cách đặt lại mật khẩu của bạn trong hệ thống PHLContracts. Tháng Tư 27, 2020
Hướng dẫn PHLContracts: Duy trì thông tin nhà cung cấp PDF Hướng dẫn này giải thích các bước để duy trì tất cả thông tin nhà cung cấp (người bán) trong PHLContracts. Tháng Tư 27, 2020
Hướng dẫn về PHLContracts: Truy cập và cập nhật tài khoản đã di chuyển PDF Thông tin về việc truy cập và cập nhật tài khoản nhà cung cấp đã được di chuyển sang PHLContracts. Tháng Tư 27, 2020
Bảng chú giải thuật ngữ PHLContracts về các điều khoản dành cho người bán và nhà cung cấp PDF Danh sách các thuật ngữ phổ biến và ý nghĩa của chúng trong PHLContracts. Tháng Chín 6, 2019
Hướng dẫn về PHLContracts: Đăng ký làm nhà cung cấp Hợp đồng PHL PDF Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn từng bước để đăng ký làm nhà cung cấp mới trong PHLContracts. 20 Tháng Mười Hai, 2023
Hướng dẫn PHLContracts: Tạo và chỉnh sửa báo giá PDF Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn chi tiết, các bước và hỗ trợ cho các nhà cung cấp khi phản hồi các lời mời thầu (tài liệu đấu thầu) trong PHLContracts. 20 Tháng Mười Hai, 2023
Lên trên