Chuyển đến nội dung chính

Tờ rơi chương trình chung PHLConnected

PHLConnected kết nối các hộ gia đình sinh viên trước K-12 với truy cập internet miễn phí, tiếp cận. Chương trình, tập trung vào Học khu Philadelphia, học sinh trường bán công và học sinh Trường Truyền giáo Độc lập cũng cung cấp đào tạo và hỗ trợ kỹ năng kỹ thuật số.

Tờ rơi chương trình chung trên trang này chứa thông tin về chương trình PHLConnected bằng nhiều ngôn ngữ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
PHLConnected School AL PDF 16 Tháng Ba, 2023
PhlConnected School Sheet AR PDF 16 Tháng Ba, 2023
T ờ học PHLConnected BN PDF 16 Tháng Ba, 2023
Bảng tiếng Anh của PHLConnected School Sheet PDF 16 Tháng Ba, 2023
Bảng tính tiếng Tây Ban Nha PHLConnected School Sheet PDF 16 Tháng Ba, 2023
PhlConnected School Sheet tiếng Pháp PDF 16 Tháng Ba, 2023
T ờ học PHLConnected tiếng Indonesia PDF 16 Tháng Ba, 2023
T ờ học PHLConnected TIẾNG KHMER PDF 16 Tháng Ba, 2023
PhlConnected School Sheet Tiếng Hàn PDF 16 Tháng Ba, 2023
T ờ học PHLConnected PDF CỦA TÔI 16 Tháng Ba, 2023
T ờ học PHLConnected NE PDF 16 Tháng Ba, 2023
T ờ học PHLConnected PRS PDF 16 Tháng Ba, 2023
T ờ học PhlConnected PTbr PDF 16 Tháng Ba, 2023
T ờ học PHLConnected tiếng Nga PDF 16 Tháng Ba, 2023
T ờ học PHLConnected SH PDF 16 Tháng Ba, 2023
Bảng tính trường PHLConnected SO PDF 16 Tháng Ba, 2023
T ờ học PHLConnected UR PDF 16 Tháng Ba, 2023
T ờ học PHLConnected VI PDF 16 Tháng Ba, 2023
T ờ học PHLConnected ZH PDF 16 Tháng Ba, 2023
Đầu trang