Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo và Thông tin về Điều hướng Kỹ thuật số của Philadelphia

Liên minh Văn học Kỹ thuật số của Philadelphia đã khởi động một dự án thí điểm vào năm 2020 để tạo ra một chương trình Điều hướng kỹ thuật số ở Philadelphia. Báo cáo này nêu bật kết quả của năm đầu tiên của chương trình Điều hướng kỹ thuật số của Philadelphia, chia sẻ các phương pháp hay nhất và cung cấp thông tin về các chương trình Điều hướng kỹ thuật số đáng chú ý khác trên toàn quốc.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo và Thông tin Điều hướng Kỹ thuật số của Philadelphia năm 2021 PDF Một báo cáo cung cấp thông tin về chương trình Digital Navigator của Philadelphia và các chương trình tương tự trên toàn quốc. Tháng Mười Hai 21, 2021
Lên trên