Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn thiết lập tài khoản của Philadelphia Tax Center

Các tài liệu dưới đây chứa hướng dẫn từng bước để đăng nhập vào Trung tâm Thuế Philadelphia lần đầu tiên nếu bạn:

  • Có một tài khoản thuế hiện có với Thành phố, hoặc
  • Là một người đóng thuế mới hoặc chuyên gia thuế.

Nếu quý vị là người đóng thuế hiện tại, quy trình xác minh tài khoản bao gồm việc nhận thư thực qua đường bưu điện. Bạn có thể mất một tuần hoặc hơn để hoàn thành thiết lập ban đầu, nhưng điều này cho phép chúng tôi giữ an toàn về thuế và thông tin cá nhân của bạn.

Để biết các mẹo khác về cách sử dụng Trung tâm Thuế Philadelphia, bao gồm các dịch vụ trực tuyến không yêu cầu bạn đăng nhập vào hệ thống, hãy truy cập www.phila.gov/guides/phil adelphia-tax-center.

Tải các tài liệu này xuống thiết bị của bạn hoặc in chúng để dễ dàng tham khảo.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Cách thêm người dùng phụ để quản lý tài khoản thuế Philadelphia PDF Sử dụng các hướng dẫn này để thêm người dùng phụ vào Trung tâm Thuế Philadelphia nếu quý vị có nhiều hơn một người quản lý tài khoản thuế Philadelphia. Tháng Mười Hai 28, 2021
Đăng nhập lần đầu tiên với tư cách là người đóng thuế Philadelphia hiện tại PDF Hướng dẫn đăng nhập vào Trung tâm Thuế Philadelphia nếu bạn có tài khoản thuế Thành phố hiện có. Tháng Mười Một 10, 2021
Đăng nhập lần đầu tiên với tư cách là người đóng thuế Philadelphia mới PDF Hướng dẫn đăng nhập vào Trung tâm Thuế Philadelphia nếu bạn là người đóng thuế hoặc chuyên gia thuế mới Tháng Chín 2, 2021
Lên trên