Chuyển đến nội dung chính

Luật thuế đồ uống Philadelphia

Tài liệu này, Dự luật số 160176 của Hội Đồng Thành Phố, sửa đổi Tiêu đề 19 của Bộ luật Philadelphia bằng cách thêm Chương 19-4100 mới, có tựa đề “Thuế đồ uống có đường”, theo các điều khoản và điều kiện nhất định.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Pháp lệnh thuế đồ uống Philadelphia PDF Toàn văn Dự luật số 160176 của Hội Đồng Thành Phố, thông qua thuế đồ uống có đường mới. Ngày 16 tháng 6 năm 2016
Lên trên