Chuyển đến nội dung chính

Philadelphia: Một thành phố thân thiện với lứa tuổi, đáng sống cho tất cả mọi người

Một cộng đồng thân thiện với lứa tuổi, có thể sống được an toàn và bảo mật, có các lựa chọn nhà ở và phương tiện đi lại phù hợp và giá cả phải chăng, cung cấp các tính năng và dịch vụ cộng đồng hỗ trợ cho cư dân ở mọi lứa tuổi, đồng thời thúc đẩy sức khỏe thể chất và tâm lý của cư dân.

Philadelphia: Một thành phố có thể sống được, thân thiện với lứa tuổi là một tầm nhìn tập trung vào việc thay đổi cảnh quan và nhu cầu về nhà ở, giao thông vận tải, không gian và tòa nhà ngoài trời. Kế hoạch hành động bao gồm các khuyến nghị tư vấn cho các nhà lãnh đạo địa phương về những cải tiến hữu hình, toàn cộng đồng cần thiết để nâng cao phúc lợi của cư dân thành phố.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Philadelphia: Một thành phố thân thiện với lứa tuổi, có thể sống được cho mọi người PDF Báo cáo đánh giá và kế hoạch hành động Cộng đồng Đáng sống năm 2020 này cung cấp tầm nhìn về nhà ở, giao thông và không gian ngoài trời của Philadelphia nhằm định hình một thành phố thân thiện với lứa tuổi, dễ sống. Tháng Bảy 21, 2020
Lên trên