Chuyển đến nội dung chính

Miễn một phần lệ phí ghi chứng thư cho vợ/chồng còn sống

Sử dụng biểu mẫu trên trang này để xác minh rằng bạn là vợ/chồng còn sống của người được nêu tên trước đó trên chứng thư. Điều này sẽ cho phép bạn miễn một phần phí ghi âm khi ghi lại chứng thư mới.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Miễn một phần lệ phí ghi chứng thư cho vợ/chồng còn sống PDF Người phối ngẫu còn sống có thể sử dụng mẫu đơn này để miễn một phần lệ phí khi họ ghi lại một chứng thư mới dưới tên của họ. Tháng Tư 15, 2021
Lên trên