Chuyển đến nội dung chính

Khung quản lý rừng Parkland

Khung quản lý rừng này đóng vai trò như một hướng dẫn để quản lý lâu dài, toàn diện các nguồn tài nguyên rừng.

Tìm hiểu thêm về Philadelphia Parks & Recreation

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Khung quản lý rừng Parkland PDF Một báo cáo chuyên sâu và khung về quản lý rừng công viên. Tháng Tư 2013
Đầu trang