Chuyển đến nội dung chính

Quy định thuế quảng cáo ngoài trời

Đây là những quy định đầy đủ cho Thuế quảng cáo ngoài trời. Nó bao gồm các định nghĩa, mức giá, loại trừ và ví dụ cho các công ty hoặc những người mua, thuê hoặc cấp phép không gian quảng cáo ngoài trời ở Philadelphia. Nó cũng nêu chi tiết cách thuế phải được báo cáo và nộp cho Bộ Doanh thu.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định về thuế quảng cáo ngoài trời PDF Hoàn thành các quy định về Thuế Quảng cáo Ngoài trời của Thành phố, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2020. 26 Tháng Ba, 2021
Lên trên