Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Quy định đánh giá tài sản

Trang này chứa các quy định của Văn phòng Đánh giá Tài sản (OPA).

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định OPA PDF Các quy định của Văn phòng Đánh giá Tài sản, bao gồm các quy định liên quan đến miễn thuế tài sản. Tháng Hai 9, 2022
Lên trên