Chuyển đến nội dung chính

Đánh giá năm của OCF

Văn phòng Trẻ em và Gia đình (OCF) Báo cáo đánh giá hàng năm về những điểm nổi bật trong công việc, các mốc quan trọng, dữ liệu và các nỗ lực ứng phó với đại dịch của văn phòng. Kể từ khi thành lập vào tháng 1 năm 2020, OCF đã duy trì cam kết vững chắc của mình để hỗ trợ trẻ em, gia đình và người lớn của Philadelphia thông qua việc liên kết các chương trình, chính sách và đầu tư vào trường học và cộng đồng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Văn phòng Trẻ em và Gia đình Năm Đánh giá năm 2021 PDF Đánh giá năm 2021 của OCF nêu bật công việc, các mốc quan trọng, dữ liệu và các nỗ lực ứng phó với đại dịch của văn phòng. Tháng Tám 1, 2022
Văn phòng Trẻ em và Gia đình 2020 Năm Đánh giá PDF Đánh giá năm 2020 của OCF nêu bật công việc, các mốc quan trọng, dữ liệu và các nỗ lực ứng phó với đại dịch của văn phòng. 3 Tháng Ba, 2021
Đầu trang