Chuyển đến nội dung chính

Bộ dụng cụ hành động Naloxone - dành cho người kê đơn

Các tài liệu dưới đây có liên quan đến chiến dịch chi tiết học thuật của Thành phố Philadelphia thúc đẩy việc đồng kê đơn naloxone bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Philadelphia.

Đánh giá chuyến thăm chi tiết về sức khỏe cộng đồng: Nếu bạn đã tham gia vào một chuyến thăm chi tiết về sức khỏe cộng đồng, vui lòng hoàn thành đánh giá ngắn gọn này, do Đại học Pittsburgh dẫn đầu. Sẽ mất ít hơn 5 phút và tất cả các câu trả lời đều ẩn danh. Xin cảm ơn bạn đã dành thời gian.

Lên trên