Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch ứng phó với ổ dịch Mpox

Bộ Y tế Công cộng đã công bố một kế hoạch để giải quyết đợt bùng phát bệnh thủy đậu năm 2022 ở Philadelphia. Kế hoạch bao gồm nền tảng, mô tả về phương pháp tiếp cận công bằng sức khỏe, các nguyên tắc hướng dẫn, chiến lược chi tiết và kết luận.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh Mpox PDF Kế hoạch này mô tả các nguyên tắc hướng dẫn và các bước hành động của Bộ Y tế để giải quyết đợt bùng phát bệnh thủy đậu năm 2022 (trước đây là bệnh thủy đậu) ở Philadelphia. Tháng Mười Hai 14, 2022
Lên trên