Chuyển đến nội dung chính

Biểu mẫu Chương trình Người cư dân Chủ sở hữu lâu năm (LOOP)

Chủ nhà có những thay đổi đáng kể trong đánh giá tài sản của họ, lượng định, đánh giá (tăng 50% sau khi Miễn trừ Homestead) có thể đủ điều kiện để được giảm giá hóa đơn Thuế Bất động sản của họ thông qua Chương trình Người cư trú Chủ sở hữu lâu năm (LO OP). Có thu nhập và các yêu cầu khác để tham gia chương trình.

Ứng viên phải trả lại trang hai và ba của đơn xin. Hạn chót gia hạn để nộp đơn cho năm 2023 là ngày 31 tháng 12.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
2024 LOOP Đơn xin PDF Sử dụng biểu mẫu này để đăng ký Chương trình Người cư dân Chủ lâu năm (LOOP). 16 Tháng Một, 2024
Tờ rơi Chương trình Cư dân Chủ sở hữu lâu năm (LOOP) PDF Tờ rơi thông tin về Chương trình Người cư dân Chủ sở hữu Lâu năm (LOOP). Tài liệu này chứa các yêu cầu về tính đủ điều kiện. 16 Tháng Một, 2024
T ờ rơi Chương trình Cư dân Chủ sở hữu lâu năm (LOOP) (Tiếng Tây Ban Nha) PDF Folleto informativo sobre Propietarios Ocupantes de Muchos Años (LOOP en inglés). Este documento contiene los requisitos de elegibilidad. 16 Tháng Một, 2024
Đơn xin LOOP 2023 (tiếng Tây Ban Nha) PDF Sử dụng Formuario para solicitar el Programa de Propietarios Ocupantes de Muchos Años (LOOP en inglés). 7 Tháng Mười Một, 2023
2023 LOOP đơn xin (Tiếng Trung giản thể) PDF Sử dụng biểu mẫu này để đăng ký Chương trình Người cư dân Chủ lâu năm (LOOP). 7 Tháng Mười Một, 2023
T ờ rơi Chương trình Cư dân Chủ sở hữu lâu năm (LOOP) (Tiếng Trung giản thể) PDF Tờ rơi thông tin về Chương trình Người cư dân Chủ sở hữu Lâu năm (LOOP). Tài liệu này chứa các yêu cầu về tính đủ điều kiện. 29 Tháng Chín, 2023
Mẫu xóa LOOP PDF Sử dụng biểu mẫu này để rút khỏi Chương trình Người cư dân Chủ sở hữu lâu năm. Tháng Ba 20, 2017
Lên trên