Ale nan kontni prensipal la

Fòm Pwogram Okipan yo Pwopriyetè Longtime (LOOP)

Pwopriyetè kay ki gen chanjman sibstansyèl nan estimasyon pwopriyete yo (ogmante pa 50% apre Egzanpsyon Homestead la) ka kalifye pou yon rabè sou bòdwo taks Imobilye yo atravè Pwogram Okipan yo Pwopriyetè Longtime (LOOP). Gen revni ak lòt egzijans pou patisipe nan pwogram nan.

Aplikan yo dwe retounen paj de ak twa nan aplikasyon an. Dat limit pou aplike a se 30 septanm chak ane.

Non Deskripsyon Lage Fòma
2024 LOOP PDF Aplikasyon Sèvi ak fòm sa a pou aplike pou Pwogram Okipan yo Pwopriyetè Longtime (LOOP). Jen 6, 2024
2024 LOOP Aplikasyon (Panyòl) PDF Utilice este formulario para solicitar el Propietarios Ocupantes de Muchos Años (LOOP en inglés). Jen 6, 2024
2024 LOOP aplikasyon (senplifye Chinwa) PDF Sèvi ak fòm sa a pou aplike pou Pwogram Okipan yo Pwopriyetè Longtime (LOOP). Jen 6, 2024
Depi lontan Pwogram Pwopriyetè Okipan yo (LOOP) Flyer PDF Flyer enfòmasyon sou Pwogram Okipan yo Pwopriyetè Longtime (LOOP). Dokiman sa a gen egzijans kalifikasyon. Jen 6, 2024
Depi lontan Pwogram Okipan yo Pwopriyetè (LOOP) feyè (Panyòl) PDF Folleto informativo sou Propietarios Ocupantes de Muchos Años (LOOP en inglés). Este documento contiene los requisitos de elegibilidad. Jen 6, 2024
Pwogram Okipan yo Pwopriyetè Depi lontan (LOOP) flyer (Senplifye Chinwa) PDF Flyer enfòmasyon sou Pwogram Okipan yo Pwopriyetè Longtime (LOOP). Dokiman sa a gen egzijans kalifikasyon. Jen 6, 2024
LOOP fòm retire PDF Sèvi ak fòm sa a pou retire li nan Pwogram Okipan yo Pwopriyetè Longtime la. Avril 25, 2024
Top