Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo Litter Index

Chỉ số Litter trên toàn thành phố là một cuộc khảo sát về điều kiện xả rác trên toàn thành phố. Nó được sử dụng bởi các sở, nhóm cộng đồng và tổ chức của Thành phố để thông báo các chiến lược giải quyết vấn đề xả rác ở Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo Chỉ số Litter 2019 PDF Tìm hiểu về Chỉ số Litter và cách nó đang được sử dụng trên khắp Philadelphia. Tháng Tám 21, 2019
Đầu trang