Chuyển đến nội dung chính

Thư viện Kingsessing và Trung tâm giải trí: Xây dựng lại các kế hoạch và tài nguyên

Xây dựng lại là một khoản đầu tư lịch sử vào các công viên lân cận, trung tâm giải trí và thư viện. Được thực hiện bởi Thuế đồ uống Philadelphia, chương trình này sẽ đầu tư hàng trăm triệu đô la vào việc cải thiện các cơ sở cộng đồng.

Trang này giới thiệu các kế hoạch dành riêng cho trang web để cải tiến tại Thư viện Kingsessing và Trung tâm Giải trí Kingsessing.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tờ thông tin dự án Thư viện và Giải trí Kingsessing PDF Một tờ thông tin với các cập nhật về dự án Thư viện và Giải trí Kingsessing. 17 Tháng Năm, 2021
Đầu trang