Chuyển đến nội dung chính

Các mẫu tín dụng thuế tạo việc làm

Thành phố Philadelphia cung cấp Tín dụng thuế tạo việc làm cho các doanh nghiệp tạo ra ít nhất 25 việc làm mới hoặc tăng số lượng nhân viên toàn thời gian của họ ít nhất 20% trong vòng năm năm. Sử dụng các hình thức và hướng dẫn này để áp dụng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin và thỏa thuận Tín dụng Thuế Tạo Việc Làm PDF Sử dụng biểu mẫu này để đăng ký Tín dụng thuế tạo việc làm của Thành phố Philadelphia (JCTC). Tháng Sáu 15, 2022
Đơn xin cấp giấy chứng nhận tín dụng thuế tạo việc làm PDF Tuyên bố rằng người nộp đơn đã hoàn thành nghĩa vụ tín dụng thuế và yêu cầu Thành phố cấp giấy chứng nhận tín dụng. Tháng Chín 11, 2019
Lên trên