Chuyển đến nội dung chính

Người gốc Intestate ở Pennsylvania

Ở Pennsylvania, nếu ai đó chết mà không có di chúc (hoặc “di chúc”), tài sản của họ được phân phối theo một cách cụ thể. Sự phân phối chính xác phụ thuộc vào việc người đó có vợ/chồng, con cái hay các mối quan hệ khác hay không. Biểu đồ này minh họa cách thức hoạt động của quá trình này ở Pennsylvania.

Bạn có thể xem các tài nguyên và biểu mẫu khác được cung cấp bởi Sổ đăng ký di chúc.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Người gốc Intestate ở Pennsylvania PDF Một biểu đồ minh họa cách một bất động sản được phân phối khi một người chết mà không có di chúc. Tháng Mười Hai 01, 2020
Đầu trang