Chuyển đến nội dung chính

Thông tin nhà cung cấp dịch vụ xuất nhập cảnh

Thành phố Philadelphia muốn đảm bảo rằng những người cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập cư ở Philadelphia tuân theo các quy định ngăn chặn gian lận. Những tài liệu này có thể được sử dụng bởi các nhà cung cấp và những người tìm kiếm dịch vụ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu xác nhận nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập cư PDF Biểu mẫu này nói rằng nhà cung cấp dịch vụ hiểu các quy tắc liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập cư và đồng ý tuân theo chúng. Tháng Ba 5, 2019
Mẫu xác nhận nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập cư (tiếng Tây Ban Nha) PDF Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của mẫu xác nhận nhà cung cấp. Tháng Ba 5, 2019
Danh sách kiểm tra nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập cư PDF Sử dụng danh sách kiểm tra này để đảm bảo bạn đang tuân thủ các quy tắc để cung cấp dịch vụ nhập cư. Tháng Ba 5, 2019
Danh sách kiểm tra nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập cư (tiếng Tây Ban Nha) PDF Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của danh sách kiểm tra các nhà cung cấp hỗ trợ nhập cư. Tháng Ba 5, 2019
Dấu hiệu từ chối trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập cư PDF Tất cả các nhà cung cấp hỗ trợ nhập cư phải đăng một dấu hiệu giải thích rằng họ không phải là cố vấn pháp lý và chỉ có thể giúp đỡ với một số nhiệm vụ nhất định. Tháng Ba 5, 2019
Dấu hiệu từ chối trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập cư (tiếng Tây Ban Nha) PDF Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của dấu hiệu nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập cư. Tháng Ba 5, 2019
Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập cư: Biết quyền của bạn PDF Tài liệu quảng cáo dành cho những cư dân có thể có nguy cơ bị gian lận từ các nhà cung cấp hỗ trợ nhập cư. Tháng Ba 5, 2019
Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập cư: Biết quyền của bạn (tiếng Tây Ban Nha) PDF Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của tài liệu thông tin về nhà cung cấp hỗ trợ nhập cư. Tháng Ba 5, 2019
Mẫu đăng ký nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập cư PDF Sử dụng biểu mẫu này để đăng ký làm nhà cung cấp hỗ trợ nhập cư. 9 Tháng Ba, 2023
Mẫu đăng ký nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhập cư (tiếng Tây Ban Nha) PDF Mẫu đăng ký tiếng Tây Ban Nha cho các nhà cung cấp dịch vụ nhập cư. 9 Tháng Ba, 2023
Lên trên