Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu về sức khỏe nhiệt

Tài liệu về nhiệt của Bộ Y tế Công cộng cung cấp thông tin về thời tiết nóng, bao gồm các dấu hiệu của bệnh liên quan đến nhiệt, cách giữ mát và các dịch vụ hữu ích của Thành phố.

Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể giữ an toàn và những gì Thành phố đang làm để giải quyết nhiệt độ khắc nghiệt: Truy cập phila. gov/heat.

Đầu trang