Ale nan kontni prensipal la

Brochure sante chalè

Brochure chalè Depatman Sante Piblik la bay enfòmasyon sou move tan cho, ki gen ladan siy maladi ki gen rapò ak chalè, fason pou rete fre, ak sèvis Vil itil.

Aprann plis bagay sou ki jan ou ka rete an sekirite ak sa Vil la ap fè pou adrese chalè ekstrèm: Vizite phila.gov/heat.

Top