Chuyển đến nội dung chính

Các quy định về tín dụng thuế đồ uống lành mạnh

Các quy định về Thuế Thu nhập & Biên lai Kinh doanh đã được sửa đổi để bao gồm Tín dụng Thuế Đồ uống Tốt cho Sức khỏe.

Bạn có thể tìm thấy thông tin liên quan đến khoản tín dụng thuế này trong Mục 511, trang 150, của các quy định BIRT được biên soạn bên dưới.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tổng hợp quy định BIRT PDF Hoàn thành các quy định cho Thuế thu nhập và thu nhập kinh doanh của Thành phố Philadelphia (BIRT). 14 Tháng Ba, 2022
Đầu trang