Chuyển đến nội dung chính

Đơn xin tín dụng thuế đồ uống lành mạnh

Thành phố cung cấp Tín dụng Thuế Đồ uống Tốt cho sức khỏe cho một số loại cửa hàng bán đồ uống lành mạnh, nếu họ tăng số lượng đồ uống lành mạnh mà họ mua từ năm này sang năm khác. Sử dụng đơn xin này để nộp đơn xin tín dụng thuế.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mẫu đơn xin Tín Thuế Đồ Uống Tốt Cho Sức Khỏe PDF Đơn xin tín dụng thuế được cung cấp cho các doanh nghiệp bán nhiều đồ uống lành mạnh hơn từ năm này sang năm khác. Tháng Chín 12, 2019
Đầu trang