Chuyển đến nội dung chính

Phát triển mạnh mẽ hơn: Hướng tới một Philadelphia sẵn sàng với khí hậu

Báo cáo này xác định các lỗ hổng, các chiến lược chống chịu với khí hậu hiện có và các cơ hội thích ứng hiệu quả, rào cản thấp cho 11 bộ phận quản lý cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ hoặc giúp quản lý và lập kế hoạch tăng trưởng trong tương lai của Philadelphia. Nó cũng vạch ra các cơ hội cho các bộ phận hợp tác và giảm các lỗ hổng chung.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Phát triển mạnh mẽ hơn - Hướng tới Philadelphia sẵn sàng với khí hậu PDF Xác định rủi ro và tác động của biến đổi khí hậu ở Philadelphia và đưa ra các chiến lược để giải quyết những điều này. 4 Tháng Năm, 2016
Lên trên