Chuyển đến nội dung chính

Greenworks: Tầm nhìn cho một Philadelphia bền vững

Chương trình Greenworks, đóng vai trò là kế hoạch bền vững của Thành phố Philadelphia, được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2009. Giai đoạn đầu của nó kết thúc vào năm 2015. Để xem các báo cáo của Greenworks được phát hành từ năm 2009 đến 2015, hãy truy cập Báo cáo Tiến độ Greenworks.

Sau quá trình chuyển đổi thị trưởng, Văn phòng Bền vững đã tiến hành tiếp cận cộng đồng và nghiên cứu với sự hợp tác của người dân địa phương, chính phủ và các đối tác kinh doanh. Tài liệu tầm nhìn Greenworks 2016 làm mới các mục tiêu và chiến thuật của kế hoạch bền vững dài hạn của Thành phố.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tầm nhìn Greenworks 2016 PDF Làm mới tầm nhìn và mục tiêu của kế hoạch phát triển bền vững Greenworks trong năm 2016. Tháng Mười Hai 02, 2016
Lên trên