Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo phân tích làm mát cơ sở hạ tầng nước mưa xanh

Nghiên cứu này khám phá cách cơ sở hạ tầng nước mưa xanh (GSI) có thể giảm thiểu nhiệt độ khắc nghiệt và đặc biệt là nhiệt vào ban đêm.

Văn phòng Bền vững đã phát triển nghiên cứu này với sự hợp tác của Sở Nước Philadelphia, các đối tác học thuật tại Đại học Thomas Jefferson và Đại học West Chester, và với sự tài trợ từ Quỹ William Penn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo phân tích làm mát cơ sở hạ tầng nước mưa xanh (GSI) PDF 12 Tháng Chín, 2023
Đầu trang