Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn cung cấp thực phẩm tốt

Hướng dẫn này giúp người tiêu dùng tìm thấy các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm đáp ứng ít nhất hai trong số bốn giá trị 'thực phẩm tốt': lành mạnh, công bằng, có nguồn gốc bền vững và thuộc sở hữu địa phương.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn cung cấp thực phẩm tốt PDF Hướng dẫn giúp người tiêu dùng tìm thấy các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm đáp ứng ít nhất hai trong số bốn giá trị 'thực phẩm tốt': lành mạnh, công bằng, có nguồn gốc bền vững và sở hữu địa phương. Tháng Mười Hai 20, 2016
Đầu trang